Monday, 23/05/2022 - 07:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lương An Trà

KẾ HOẠCH: Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022 trong điều kiện dịch COVID-19

PHÒNG GD&ĐT TRI TÔN

TRƯỜNG THCS LƯƠNG AN TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

                     Số: 177/KH-THCS

                  Lương An Trà, ngày 15 tháng 9  năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022

trong điều kiện dịch COVID-19

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2408/KH-SGDĐT ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động giáo dục năm học  2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Thông báo số 2605/TB-SGDĐT ngày 14/9/2021 về Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp chuẩn bị các phương án tổ chức hoạt động giáo dục từ ngày 15/9/2021.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường để chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo tốt việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021 - 2022 theo đúng kế hoạch và an toàn trường học.Trường THCS Lương An Trà xây dựng Kế hoạch (Kịch bản) tổ chức các hoạt động giáodục năm học 2021 – 2022 từ sau ngày 20/9/2021 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo an toàn trường học trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.

- Hoàn thành tốt các phương án dạy học theo kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai các phương án để tổ chức tốt hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục nhằmhoàn thành chươngtrình giáo dục trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định củaBộ GDĐT, Bộ Y tế, UBND tỉnh, địa phương và của Sở, Phòng GDĐT.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chính quyền địa phương để xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảoan toàn chohọcsinh,giáoviên, nhân viên, cán bộ quản lýtrướckhitrở lại trường.

-Tăng cường công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội đồng thuận, chia sẻ với ngành giáo dục, với nhà trường về việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

B. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Khối, lớp

Khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Tổng cộng

Số lớp

4

5

4

3

16

Số học sinh

147

186

156

115

604

2. Số giáo viên bộ môn: 29 giáo viên

STT

Tổ chuyên môn

Số giáo viên

Ghi chú

1

Tổ Toán – Tin

07

 

2

Tổ Ngữ văn

04

 

3

Tổ Tiếng Anh –TD – MT-AN

07

 

4

Tổ Lý – Hóa – Sinh-CN

06

 

5

Tổ Sử-Địa-GDCD

05

 

 

C. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIẢNG DẠYNỘI DUNG KẾ HOẠCH (KỊCH BẢN)

I. Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: dạy học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn.

1.Thời gian thực hiện:

- Khối lớp 6,7,8: Từ ngày 20/9/2021 đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định, toàn tỉnh thực hiện trạng thái bình thường mới.

-  Khối lớp 9: Từ ngày 6/9/2021 đến hết ngày 26/9/2021

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến hoàn toàn

- Sử dụng các phần mềm nhưK12 Online,Google meet. Dạy học qua truyền hình, Zalo,tài liệu trực tuyến, ngân hàng video,... và các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp khác.

- Chuyển giao bài quaZalo để học sinh ghi chép kiến thức trọng tâm, gợi ý hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứa SGK, sách tham khảo.

- Đối với những học sinh không có phương tiện học trực tuyến (không có máy tính, điện thoại thông minh, …) GVCN thông báo các em có thể học chung với bạn nào gần và có điều kiện hoặc giao bài(bằng giấy) đến học sinh.

- Tạm dừng tất cảcác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóatrong và ngoài nhà trường.

Lưu ý: Sau mỗi buổi học GVBM gửi nội dung bài HS ghi cho GVCN để gửi vào nhóm Zalo nhóm lớp cho các em ghi nếu như các em ghi không kịp trong quá trình học.

3. Cách tiến hành:

3.1. Khối lớp 6,7,8:

- Trước ngày 20/9: Giáo viên chủ nhiệm (GVCN), giáo viên bộ môn (GVBM) làm quen và hướng dẫn học sinh về phương pháp dạy học trực tuyến.

- Từ ngày 20/9: Củng cố kiến thức cũ và dạy kiến thức mới cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và trở lại trạng thái bình thường mới.

3.2. Khối lớp 9: Tiếp tục dạy học trực tuyến.

II. Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

1. Khối lớp 6,7,8:Tiếp tục dạy học trực tuyến hoàn toàn.

1.1. Thời gian:Sau ngày 20/9/2021 đến khi tình hình dịch bệnh được ổn định, toàn tỉnh thực hiện trạng thái bình thường mới.

1.2. Cách tiến hành:như nội dung phần I.

2. Khối lớp 9: 

2.1. Thời gian: Từ 6/9/2021- 26/9/2021, tiếp tục dạy học trực tuyến và tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh học sinh (PHHS).

2.2.Thời gian: Sau ngày 26/9/2021,tham khảo ý kiến của PHHSđể triển khai thực hiện.

2.3. Cách tiến hành: Kết hợp vừa trực tuyến vừa trực tiếp theo ý kiến khảo sát PHHS

2.3.1. Học sinh tham gia học trực tiếp từ 70% đến 80% (khoảng trên 80 hs)và trực tuyến tại nhà từ 20% đến 30% (khoảng 35 hs).

a. Thực hiện giảng dạy trực tiếp tại trường:(Khoảng 80 hs)

- Biên chế: 4 lớp mỗi lớp 20 học sinh.

- Cách tiến hành:

+ Test nhanh kháng nguyên SAR-COV-2 cho học sinh (buổi học đầu tiên), tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế qua quét mã QR-CORD, tờ khai y tế hàng buổi và thực hiện tốt nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế. Nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tất cả học sinh.

+ Biên chế lớp theo trình độ, năng lực học sinh và xếp thời khóa biểu (TKB) để tổ chức giảng dạy. Tổng số tiết dạy/lớp (20hs) trong tuần = ½ tổng số tiết quy định/lớp/tuần và được xếp 3 buổi/tuần. ½ số tiết còn lại thầy cô tiếp tục chọn phương án giảng dạy trực tuyến như giao bài qua Zalo, mở lớp học ảo,.... để hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu (nội dung từng bài học của từng bộ môn phải thống nhất trong cả khối lớp). Thời gian học trực tiếp GVBM phải đảm bảo cung cấp đến học sinh những kiến thức cốt lõi, trọng tâm nhất, phải rèn luyện những kỹ năng làm bài, tính toán, giải đáp những thắc mắc cho học sinh trong quá trình tự học. Số lượng học sinh đến trường mỗi ngày khoảng 80 học sinh/4 lớp.

b. Thực hiện giảng dạy trực tuyến: 35 học sinh

- Biên chế thành 01 lớp.

- Cách tiến hành:

+ Thời gian học, số tiết theo TKB, kế hoạch giáo dục của giáo viên theo kế hoạch dạy học trực tuyến của nhà trường (kết hợp giao bài với mở lớp học ảo).

- Về phân công giảng dạy: Chú ý phân công giáo viên không dạy trực tiếp của tổ chuyên môn, tổ chuyên môn sắp xếp, bố trí giáo viên tham mưu Ban Giám hiệu để đảm bảo không phát sinh thừa giờ và đảm bảo đồng đều các thành viên trong tổ.

2.3.2. Học sinh tham gia học trực tiếp từ 20% đến 30% (35 hs)và trực tuyến từ 70% đến 80% (khoảng 80 hs)

- Biên chế lớp trực tiếp 35 học sinh thành01 lớp. Cách tiến hành như các phương án trên.

- Biên chế lớp trực tuyến80 học sinh thành2 lớp. Mỗi lớp 40 học sinh. Tiến hành tổ chức giảng dạy như mục 2 phần I.

2.3.3. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa:chuyển sang hình thứctrực tuyến. Những trường hợp thật sự cần thiết, các cơ sở giáo dục có thể tổ chức trực tiếp khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp, nhưng phải hạn chế về quy mô (không quá 10 người), phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

III. Trong điều kiện bình thường mới (Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát hoặc học sinh đã được tiêm vắc-xin  ngừa COVID-19).

- Thực hiện theo kế hoạch của ngành sẽ tổ chức cho tất cả học sinh trở lại trường.

- Công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện như mục a. phần II, trong đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn nhà trường.

- Các tổ chuyên môn tăng cường công tác bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh. Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình tiếp thu kiến thức của các em để phân loại đối tượng học sinh, lập kế hoạch giảng dạy phù hợp.

- Sinh hoạt dưới cờ tổ chức tại lớp học, không tập trung dưới sân trường.

- Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa được tổ chức nhưng hạn chế về quy mô và số lượng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giáo viên bộ môn

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật trong dạy học trực tuyến, tăng tương tác với học sinh trong các lớp học ảo, thảo luận xây dựng các chủ đề dạy học, thống nhất nội dung bài học, các kiến thức cốt lõi, kỹ năng cần đạt của chương trình môn học ở cả hai hình thức dạy trực tuyến và trực tiếp.

- Quan tâm đối tượng học sinh chậm tiếp thu, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh không có điều kiện học trực tuyến, phụ đạo học sinh khi đủ điều kiện đến trường.

- Điểm danh học sinh sau mỗi buổi học và gửi nội dung ghi bài của HS cho GVCN.

2. Giáo viên chủ nhiệm

- Tổ chức họp mặt PHHS để trao đổi, triển khai các kế hoạch (kịch bản) giảng dạy của nhà trường, lấy ý kiến của từng CMHS trong việc chọn hình thức học tập của con em mình. Tổng hợp ý kiến báo cáo BGH nhà trường để nhà trường chuẩn bị các phương án dạy học.

- Thường xuyên quan tâm đến các buổi học của học sinh để nắm tình hình, có biện pháp tư vấn, giúp đỡ học sinh kịp thời cũng như phối hợp với PHHS trong quản lý việc học của các em.

- Tổng hợp số liệu HS vắng sau mỗi buổi học, liên hệ với HS chưa vô học trực tuyến để biết lý do và tìm biện pháp hỗ trợ.

3. Tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn, phù hợp với các phương án dạy học của nhà trường.

- Theo dõi giảng dạy và học tập của học sinh để có tham mưu cho BGH điều chỉnh kế hoạch dạy học kịp thời, duyệt nội dung dạy học của giáo viên

4. Bộ phận ngoài giờ (PHT, YT, Đoàn Đội, Thư viện, Thiết bị, Văn thư...)

- Hỗ trợ công tác giảng dạy, rà soát học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để:  Hỗ trợ tập, SGK, quần áo; lập danh sách đề nghị hỗ trợ BHYT,...

- Thư viện, thiết bị chuẩn bị SGK, sách tham khảo; thiết bị dạy học phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên.

- Y tế chuẩn bị tốt mọi điều kiện về công tác phòng, chống dịch bệnh khi học sinh trở lại tường. Lập kế hoạch hoạt động y tế trong năm học 2021-2022; kế hoạch (kịch bản) xử lý các tình huống phát hiện ca nghi nhiễm, nhiễm bệnh trong nhà trường; phối hợp Tổng phụ trách Đội thực hiện thường xuyên kế hoạch truyền thông về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu củng cố Ban chăm sóc sức khỏe theo quy định của ngành giáo dục, mua sắm bổ sung vật tư y tế, nước sát khuẩn, tài liệu tuyên truyền biển hiệu phòng, chống dịch, phối hợp xử lý các tình huống phát hiện ca nghi nhiễm, nhiễm bệnh trong nhà trường. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng theo hướng dẫn ngành giáo dục.

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh trường lớp, tổ chức dọn dẹp, lau chùi, sát khuẩn các phòng học, phòng chức năng, phòng bộ môn, khu vệ sinh, căn tin, hệ thống nước để sử dụng uống, sinh hoạt, khu chứa rác....

5. Phó Hiệu trưởng

- Lập kế hoạch, xếp TKB, phân công giảng dạy theo các  tình huống bên trên. Tổ chức hội ý, thảo luận, rút kinh nghiệm hàng tuần trong quá trình thực hiện các phương án giảng dạy để có điều chỉnh kịp thời phù hợp.

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo, ôn tập kiến thức căn bản, trọng tâm, đảm bảo chuẩn kiến thức của từng bộ môn tại trường, phân công giáo viên giảng dạy khi tình hình dịch COVID-19 ổn định. Trong phân công giảng dạy cần lưu ý tổng số tiết giáo viên vừa giảng dạy trực tiếp và trực tuyến tránh không phát sinh thêm giờ buổi.

6. Hiệu trưởng

- Theo dõi tình hình dịch COVID-19 của địa phương để có phản ánh kịp thời với cơ quan chủ quản.

- Điều chỉnh kế hoạch dạy học kịp thời khi tình hình dịch COVID-19 của địa phương thay đổi.

- Phối hợp Y tế địa phương để giải quyết những trường hợp bất thường có yếu tố dịch tể bất thường.

- Phối hợp với ban, ngành, các cấp, mạnh thường quân để hỗ trợ thiết bị dạy học cho học sinh, giúp học sinh nghèo có điều kiện trở lại trường.

Tùy theo tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, nhà trường tham mưu với cơ quan chủ quản để áp dụng, điều chỉnh, sử dụng các phương án theo kế hoạch đã đề ra.

Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- UBND (để báo cáo);

- CB, GV, NV;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Bình

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 05 : 295
Năm 2022 : 996